Piloti/Šipovi
Proizvodnja šipova sa obavlja na kompletno automatiziranom stroju po zahtjevima projekta.

Šipovi su konstruktivni elementi čija je dužina znatno veća dimenzija od poprečnog presjeka. Predstavljaju indirektan način temeljenja. To su duboki temelji koji se primjenjuju u slučajevima slabonosivog tla sa visokim NPV (nivo podzemne vode).
Temeljenjem pomoču šipova, opterećenje se prenosi kroz slabo nosivo tlo do čvrstog tla, i na taj način se osigurava stabilnost objekta
Proizvodnja sa obavlja na kompletno automatiziranom stroju po zahtjevima projekta.